HTC M7 Repair


HTC M7 Repair in Melbourne

HTC M7 Repair

IssuePrice
HTC M7 Screen Repair $149
HTC M7 Battery Replacement$79
HTC M7 Charging Port Repair$69
HTC M7 Microphone Repair$69
HTC M7 Ear Speaker Repair $69
HTC M7 Ringer/loudspeaker Repair$69
HTC M7 Headphone port Repair$69
HTC M7 Back Camera Repair$89
HTC M7 Front Camera Repair$69
HTC M7 Camera Lens Repair$49
HTC M7 Back Glass repair$99
HTC M7 screen Repair

HTC M7 Repair in Melbourne