HTC M8 Repair


HTC M8 Repair in Melbourne

HTC M8 Repair

IssuePrice
HTC M8 Screen Repair $149
HTC M8 Battery Replacement$89
HTC M8 Charging Port Repair$69
HTC M8 Microphone Repair$69
HTC M8 Ear Speaker Repair $69
HTC M8 Ringer/loudspeaker Repair$69
HTC M8 Headphone port Repair$69
HTC M8 Back Camera Repair$89
HTC M8 Front Camera Repair$69
HTC M8 Camera Lens Repair$49
HTC M8 Back Glass repair$99
HTC M8 screen Repair

HTC M8 Repair in Melbourne