HTC U12 Repair


HTC U12 Repair in Melbourne

HTC U12 Repair

IssuePrice
HTC U12 Screen Repair $229
HTC U12 Battery Replacement$99
HTC U12 Charging Port Repair$99
HTC U12 Microphone Repair$99
HTC U12 Ear Speaker Repair $99
HTC U12 Ringer/loudspeaker Repair$99
HTC U12 Headphone port Repair$99
HTC U12 Back Camera Repair$99
HTC U12 Front Camera Repair$99
HTC U12 Camera Lens Repair$49
HTC U12 Back Glass repair$99
HTC U12 screen Repair

HTC U12 Repair in Melbourne